Dřevěná terasa

Dřevěná terasa Praha
Dřevěná terasa
Dřevěná terasa 1
Dřevěná terasa 2
Dřevěná terasa 3

Dřevěná terasa a její řešení je pro profesionály společnosti Podlahy Praha s.r.o. vždy výzvou, ke které se vždy ochotně postaví čelem!

Svůj volný čas chceme trávit mimo uzavřené prostory. Je to pro nás logický prostředek relaxace. Sluneční svit, vánek a vůně nás posilují. V uzavřených prostorách, doma nebo v zaměstnání, trávíme více než osmdesát procent denní doby. Proto není s podivem, že se snažíme při každé možné příležitosti uzavřené prostory bytu, kanceláře, bytů a jiných interiérů opustit, a vydat se ven. Ideální šancí na opuštění místnosti Vám nabízí dřevěná terasa u domu, bytu a ostatních staveb.

Společnost Podlahy Praha s.r.o. se snaží pomáhat svým zákazníkům při realizaci takového místa pro relaxaci a proto nabízí dřevěné terasy v mnoha provedeních.

Dřevěná terasa je venkovní zpevněná podlaha

Terasy jsou venkovními pochozími plochami budov, a obvykle slouží pro relaxaci nebo společenská setkání. Někdo si představuje dřevěnou terasu jako plochu mírně vyvýšenou nad úroveň okolního terénu vedle domu či na zahradě. Ani střešní terasy už nejsou zvláštností. Tyto exteriérové plochy jsou ve své podstatě zpevněnými exteriérovými podlahami. Dřevěná terasa, nebo její další varianty kompozitová, kamenná či dlážděná a betonová, všechny tyto typy pochozích povrchů terasových ploch jsou funkčními venkovními podlahami.

Dřevěná terasa je stavba, kterou nemůžete přesunovat podle libosti a vyhýbat se tím například větru, slunci, a schovat ji přesunem před deštěm a dalšími vlivy. Je daleko víc důvodů, kvůli kterým je potřeba, abyste se nad řešení své terasy dopředu zamysleli. Velmi pečlivě zvažte, jestli bude terasa zakrytá nebo úplně odkrytá. Rozmyslete si také její umístění podle toho, na jakou stranu stavby bude navazovat, a ze které místnosti bude dostupná. Zvažte, jestli Vám budou vadit pohledy kolemjdoucích z ulice nebo od sousedního domu a podobně.

Dřevěná terasa může být vybudována u nového i u stávajícího domu

Projekt, při kterém je dřevěná terasa pojata jako nedílná součást novostavby, je optimálním, neboť všechny požadavky jsou zvažovány pro obě stavby komplexně. Dodatečná montáž terasy u stávajícího domu s sebou přináší obvykle určitá rizika a komplikace. Co se velikosti terasy týče, můžeme obecně konstatovat, že plánovaná terasa u rodinného domu by měla mít takovou velikost, aby se na ni vešly židle a stolek. Tuto plochu můžeme definovat jako dva krát dva metry. Při projektu menší velikosti, ztrácí dřevěná terasa u domu smysl.

Nejlevnějšími jsou terasy, které si majitel položí svépomocí na rovný terén a pokládkou řeší z plochých kamenů nebo dlaždic do vrstvy písku a kamenné drti na podklad se zhutněným podsypem. Nevýhodami těchto teras jsou její nerovnost a zanášení hrubých nečistot do místnosti. Specializací společnosti Podlahy Praha s.r.o. je dřevěná terasa. Zpracování nabídky, prodej a pokládka v provedení masivních dřevěných prken různých dřevin je pro nás obvyklé.

Dřevěná terasa - pomůžeme Vám vybrat materiál

Výběr materiálů Vám ulehčíme představením dostupných dřevin v našem podlahovém studiu a Vy si tak snadno představíte, jak by mohla Vaše dřevěná terasa vypadat.

Vámi zamýšlená a námi realizovaná dřevěná terasa z exotických dřevin Vám bude nejdříve prezentována na vzorcích konkrétních dřevin. Ve fotogalerii našich realizací také můžete nalézt inspiraci.

Montáž tohoto typu teras provádíme tak, že prkna pochozího deckingu montujeme vruty na nosný rošt. Pod roštem může být zpevněná kompaktní plocha s dostatečným sklonem, nebo zhutněný podklad, zakrytý geotextilií, která zabrání prorůstání nežádoucí vegetace. Při montáži prken musí být mezi nimi dodržena minimální dilatační spára sedm milimetrů.

Místo, kde se setkává dřevěná terasa s obvodovou zdí domu, může skýtat jisté komplikace. Jestliže terasu budujete najednou s novostavbou domu, nebo ji dodatečně přistavujete, vždy musíte dbát na to, aby byla mezi oběma stavbami dodržena dilatační spára. Přívod vody a její odvod do kanalizační sítě nebo vedení elektrického proudu pro osvětlení terasy či in­stalaci elektrických spotřebičů je lepší vyřešit před samotnou montáží roštu a deckingu.

Dřevěná terasa od společnosti Podlahy Praha

Malé, prakticky nepotřebné a neútulné balkóny umí dřevěná terasa změnit k nepoznání. Dřevěný decking na podlaze balkonu a vhodná volba doplňků, zajistí pocit útulnosti a intimity. Toto malé zátiší může sloužit k příjemnému posezení na vzduchu. Ačkoliv jsou tyto balkony necelý metr široké, pro městské obyvatele jsou příjemnou změnou za uzavřené prostory.

Před tím, než bude dřevěná terasa na balkon montována, je potřeba zjistit, jaký je reálný technický stav konstrukce této plochy. Nejčastější vadou bývá za­tékání do nosných prvků balkónu. Problémem je také narušení pochozích dlažeb a vzniklé trhliny v dlaždicích i spárách. Po odstranění technických závad umíme plochu zaměřit, navrhnout a zrealizovat příjemnou dřevěnou terasu na balkoně nebo lodžii. Ten pak uživateli bytu částečně vynahradí komfort, který skýtá dřevěná terasa u domu.

Dřevěná terasa, ať je řešena z jehličnatého dřeva nebo z exotických dřevin, může být položena téměř na každé venkovní vodorovné ploše.