Renovace podlahy teraso

Společnost Podlahy Praha, s.r.o. sama teraso renovace neprovádí, ale umíme Vám doporučit specialisty.

Tradičním materiálem, používaným v oboru stavebnictví nejen na pochozí plochy, ale také na parapety, schodiště, a další dekorativní prvky staveb je teraso. Teraco, terazzo nebo také teraso je hmotou ze směsi plniva a pojiva. Plnivem bývají kamenné drtě, perleť a sklo. Pojivem je šedý nebo bílý cement, terasová pojiva nebo syntetické pryskyřice. Stejně jako každá jiná podlahovina, také tento materiál vyžaduje příležitostné provedení renovace podlahy teraso.

Podlahy z nového terasa mají zajímavé vlastnosti, ale v průběhu jejich užívání je nutná teraso renovace.

Pochozí plochy teraco podlah mají povrch kompaktní bezespárý, na rozdíl od kamenných a keramických obkladů. Pouze ve větších plochách musí být použita dilatace. Dilatace je nutná též v místech s předpokládaným vyšším pnutím. Dilatace teraso ploch se provádí nejčastěji mozaikou nebo dilatační lištou. Renovace podlahy teraso a ostatní teraso renovace ploch musí vždy dilatace zachovat.

Renovace podlahy teraso je levnější než pořízení nové podlahy.

Terazzo povrchy mají, v konečném součtu, nižší pořizovací náklady než podlahy z přírodního kamene. Teraso renovace jsou ještě levnější. Povrchy teraso jsou určeny pro použití na vnitřní i exteriérové plochy budov a je možné montovat je také na podlahové topení. Teraco není hořlavé a jeho údržba je jednoduchá. Povrchy teraso mají životnost v řádu desítek let za předpokladu jejich průběžné kontroly a případné včasné renovace podlahy teraso.

Renovace podlahy teraso a renovace teraso ploch jsou realizovány v několika pracovních postupech. Vyčištění a vyrovnání prošlapaných a poškozených míst terasových podlah a schodů je prvním krokem. Následuje kalibrace výškových nerovností, zatmelení a retušování poškozených částí. Profesionální renovace podlahy teraso řeší zároveň opravy vydrolených míst a prasklin v užitém kameni. Opravy se provádějí zalitím prasklin kamene roztaveným tmelem, který se aplikuje do poškozeného místa. Za tepla se tmel retušuje do barvy kamene.

Renovace podlahy teraso – výhody

  • Je možno provádět na interiérových i exteriérových plochách

  • Dokáže vyřešit praskliny ve stávající ploše i v použitém kameni

  • Je cenově méně náročná než instalace nové teraco plochy

  • Prodlužuje životnost teraco ploch

  • Dodává teraco plochám jejich původní vzhled

  • Je možná teraso renovace ucelené plochy i teraso dlažby a schody

Tmelení a retušování prasklin je součást renovace podlahy teraso, která se provádí v průběhu lehkého nebo hlubokého broušení podlah. Poškozená místa není možno tmelit bez provedení následného broušení a úpravy povrchu. Impregnace teraso podlah a schodů se aplikuje po zbroušení, očištění povrchu a jeho vyschnutí. Tento pracovní postup je pro profesionální renovace podlahy teraso daný.


Majitel teraso povrchů má možnost, po dohodě s realizační firmou, zvolit provedení renovace podlahy teraso s konečným vzhledem mokrého, nezměněného, matného nebo lesklého povrchu. K dispozici jsou také impregnace, vhodné pro potravinářské prostředí a do prostor, ve kterých je kladen důraz na vysoký standard hygieny.

Renovace podlahy teraso z dlažby

  • Renovace podlahy teraso dlažby je provedením úpravy jejího povrchu. Tento postup má standardní kroky. Prvním krokem teraso renovace je oprava spár dlažby. Následuje hrubé broušení, poté srovnání výškových nerovností mezi jednotlivými dlaždicemi. Tyto kroky se provádí broušením mokrou cestou. Následuje suché broušení a leštění. Finálně je řešena uzavírací impregnace.

Renovace podlahy teraso v provedení litých ploch

  • Prvním krokem teraso renovace litých ploch je doplnění poškozených míst a tmelení prasklin, které vznikly v průběhu užívání ploch. Následuje hrubé broušení ploch terazzo, její zpevňující impregnace, pohledové leštění teraso plochy a její uzavírací impregnace.

Výhodou teraco podlah je široká variabilita jejich využití, jednoduchá údržba, povrch bez spár, dlouhá životnost ploch, zajímavá barevná škála a její kombinace se zakomponováním různých dekorativních prvků do plochy. Důležitou vlastností je možná renovace podlah teraso. Teraso se všude ve světě používá ve stavbách bytového charakteru, ale také v komerčních budovách.

Teraso renovace docílí efektivního vzhledu podlah i dalších prvků z tohoto materiálu.

Podlahy teraso jsou vyrobeny z mramorových drtí a cementu. Při míchání této směsi s vodou dochází k provzdušnění vzniklé hmoty. Toto se následně projevuje při broušení teraca tak, že na povrchu obroušené plochy vznikají póry. U stávajících starších ploch se tyto póry mohou objevit opakovaně, a to vlivem neodborné údržby nebo prostě opotřebením podlah. Do těchto pórů povrchu vniká špína a chemikálie. Tyto příměsi nevratně teraco poškozují. Pro takto narušené povrchy je nutná teraso renovace.

Terasové podlahy je obvyklé celé obrousit do tloušťky zhruba 2  mm, ale nutný obrus je nejčastěji stanoven podle míry opotřebení a poškození teraso. Dalším krokem opravy a renovace podlahy teraso je tmelení hmotou, zhotovenou z cementové mazaniny, mramorové moučky a epoxidovým pojivem, ředitelným vodou. Po jemném broušení povrchu následuje jeho vosková impregnace. Vosk totiž umí zrenovované teraso podlahy ochránit a usnadnit jejich údržbu.

Vždy dbejte na to, aby renovace podlahy teraso prováděli zkušení profesionálové!