Renovace parket

renovace parket
renovace parket 1
renovace parket 2
renovace parket 3
renovace parket 4
renovace parket 5
renovace parket 6
renovace parket 7
renovace parket 8
renovace parket 9
renovace parket 10

Podlaha každého bytového nebo komerčního interiéru je to první, co každého návštěvníka upoutá. Často se na naší společnost Podlahy Praha, s.r.o., obrací majitelé starších bytů s otázkou, jak v těchto bytech vyřešit dřevěnou podlahu a jestli je vhodná renovace parket. Ve velké většině se jedná o dřevěné podlahy, na kterých se okázale projevil zub času. Původní majitelé nevěnovali svým parketám příliš pozornosti a péče.

Na parketách tak můžeme najít stopy po opravách, bourání příček a jiných stavebních úpravách. Velkou zátěží pro dřevěné podlahy je i změna topného systému. Noví majitelé se na nás obrací s prosbou o radu, jak vrátit původní vzhled a funkčnost těmto jinak krásným parketám. Naše firma tak zajistí, aby renovace parket proběhla k jejich spokojenosti.  

Pokud nás takový majitel osloví s požadavkem na rekonstrukci dřevěné podlahy, vidíme, že má zájem o zachování původního architektonického řešení bytu a dřevěné podlahy. V tomto případě si technik naší společnosti Podlahy Praha, s.r.o. s klientem domluví schůzku s obhlídkou a zmapováním poškození parket. Při této návštěvě proběhne konzultace se zákazníkem, jaké má představy a jaké jsou reálné technické možnosti pro provedení úspěšné renovace parket.

Renovace parket - výhody:

  • Nižší náklady než při pořízení nové dřevěné podlahy
  • Odstranění nežádoucích zásahů do podlahy
  • Zachování architektonického řešení interiéru
  • Výrazné zhodnocení ceny prostoru
  • Možnost výběru povrchové úpravy parket
  • Možnost volby barevného odstínu dřeva mořením
  • Zvýšení odolnosti povrchové úpravy

Renovace parket po změně dispozice bytu.

Jak jsme se již zmínili, největším problémem renovace parket jsou provedené rekonstrukce bytu, stavební úpravy, vybourání příček, změny rozvodů vody, kanalizace, které byly prováděny přes parketovou podlahu. V tomto případě nezbývá většinou jiná alternativa než doložení parket. Máme zkušenosti, že v minulosti se takto postižená místa v parketách řešila zalitím betonem v tom lepším případě náhradou konstrukčními deskami.

Technik Podlahy Praha, s.r.o. na místě obhlídky nejprve zjistí míru poškození parket a zaměří o jaká prkna nebo parkety se jedná. Nemůže řešit jen to, jaké mají původní parkety nebo prkna rozměr (v minulosti se používaly vlysy odlišných rozměrů od současné produkce), ale také musí určit dřevinu a její třídění. Po dohodě se zákazníkem a odsouhlasení návrhu renovace parket, necháme u truhláře vyrobit nebo přizpůsobit nové dílce v požadovaném rozměru a množství.

Renovace parket a oprava parket doložením, začíná v tomto případě tím, že původní odlišné materiály odstraníme. Pokud jsou použité konstrukční desky, tyto obvykle demontujeme. V případě, že byl použit beton, zabetonovaná místa vybouráme. Musíme též odstranit parkety v blízkém okolí postižených míst. Takto připravíme podklad pod chybějícími stávajícími parketami. Podklad před doložením nových parket musí být pevný, rovný a soudržný s okolním podložím.

V případě, že máme pevný, rovný a soudržný podklad, můžeme přistoupit k samotnému doložení. Podlahář Podlahy Praha, s.r.o. nanese speciální kovovou stěrkou se zuby lepidlo, určené pro lepení dané dřevěné podlahy. Následně začíná s postupným přikládáním nových parket ke starým a to tak, aby přesně navazovaly na původní skladbu renovované podlahy.  Doložením parket nebo prken v celé poškozené ploše renovace parket nekončí. Pokračujeme procesem sjednocení povrchu staré a nově doložené renovované plochy.

Renovace parket umožní majiteli zvolit nový barevný nádech, který změní vzhled jeho bytu.

Sjednocení povrchu musíme řešit v případě renovace parket lokálním doložením. V jednom pracovním procesu celou plochu renovované podlahy několikrát přebrousíme. Použijeme různou zrnitost brusných papírů. Používáme brusivo od největší hrubosti do nejjemnější. Mezi jednotlivými broušeními (broušení parket) provádíme tmelení spár (tmelení parket). Hmota pro tmelení je připravena ze základového tmele, který smícháme s čistým brusem, získaným při broušení čistého dřeva podlahy. Shodné barevnosti parket a tmele docílíme tímto pracovním postupem.

Při sjednocování povrchu renovovaných parket může dojít k menší záludnosti, jako je rozdíl mezi barvou dřeva původní podlahy a nově doložených částí. Toto můžeme vyřešit mořením lokálním na novém dřevě, nebo na celé ploše podlahy. Finální pochozí vrstvu laku, oleje nebo tvrdého voskového oleje provádíme, pokud už máme barevně sjednocenou plochu renovované podlahy. Součástí finálních prací renovace parket je provedení výměny nebo renovace podlahové lišty (podlahové lišty obvodové a podlahové lišty přechodové).

Renovace parket je obvykle finančně méně nákladná než pořízení a instalace nové dřevěné podlahy.

Podlahy Praha, s.r.o. a celý náš tým se snaží svým klientům doporučit, pokud je to z technického hlediska jen trochu možné, provedení opravy a renovace parket. Parkety, které položili staří mistři podlaháři, dotváří kouzlo krásné staré architektonické práce našich předků a zaslouží si náš obdiv a péči.

Uvažujete o provedení renovace parket nebo o jejich opravě?

Máte zájem o renovaci podlahy?

Vaši poptávku ZPRACUJEME ZDARMA
Kontakt
Upřesnění poptávky

Renovace parket Praha a renovace podlah Praha od společnosti Podlahy Praha Vás nezklame.

Renovace parket - partneři

Pokud hledáte profesionáli ma rekonstrukce starého bytu Praha, tak neváhejte naštivit webovou stránku Rekonstrukce bytu Praha, kde svoje služby nabízí firma Bohemia Decor Group s.r.o

Renovace parket - videa

Renovace parket Praha - kongresové centrum

Renovace parket před renovací

Renovace parket při renovací

Renovace parket po renovací