Terasy u domu

Terasy u domu
Terasy u domu 1
Terasy u domu 2
Terasy u domu 3
Terasy u domu 4

Požadavek na trávení volného času venku mimo budovy je přirozený. Našemu organismu svědčí sluneční svit, vůně vzduchu a vánek. V uzavřených místnostech v práci nebo doma strávíme více než osmdesát procent denního času. Není tedy nic divného, že se z uzavřených prostor snažíme uniknout ven. Nejpřirozenějšími alternativami propojení uzavřených místností s exteriérem jsou terasy u domu. Na řešení těchto prvků budov se již dlouhá léta orientuje i společnost Podlahy Praha s.r.o.

Terasy jsou určeny jak pro relaxaci, tak pro podnikatelské záměry. Terasy u domu jsou obvykle vybudovány lehce úrovní okolního terénu a mývají obvykle větší pochozí plochy než balkóny nebo lodžie. Střešní terasy už pro nás také nejsou zvláštnostmi. Terasa je především určena k pobytu osob, opalování, grilování či společenským setkáním. Terasy u domu jsou plně funkčními součástmi obytných nebo obchodních staveb - zpevněnými venkovními podlahami, které lze realizovat ze všech obvyklých typů povrchů, jako jsou dřevo, WPC dřevoplast, kámen, dlažby nebo beton, jsou

Terasy u domu se objevují od dvacátých let minulého století

Pojem terasa nám většinou evokuje plochu, která sousedí s domem a je umístěna na zahradě. Někdy je namontována lehce nad úroveň okolního terénu. Pokud je hezké počasí, používáme terasy u domu pro setkání s přáteli, opalování a grilování. My ve společnosti Podlahy Praha s.r.o. se snažíme pro naše klienty zařídit, aby si takový ideální prostor pro trávení volného času mohli nechat vybudovat podle svých vlastních představ.

Terasy u domu nelze přesouvat podle počasí, slunečního svitu, proudění větru nebo jiných povětrnostních podmínek. Z tohoto důvodu je nezbytné pořádně zvážit komplexní pojetí této venkovní podlahy - jestli bude terasa zakrytá, částečně chráněná nebo bez zastřešení. Dále zvažte její velikost a umístění, jestli bude navazovat na obytné místnosti stavby nebo například na kuchyň, jestli Vám nebudou vadit pohledy z ulice nebo od sousedního domu a tak podobně.

Terasa u domu může být zbudována nejen u novostavby, ale i u staršího domu

Pokud jsou terasy u domu pojaty jako součást novostavby rodinného domu, tak je to optimální varianta řešení. Dodatečná dostavba terasy u starší budovy s sebou může přinášet určitá rizika a komplikace. Zamýšlená terasa u domu by měla mít takovou dostatečnou velikost, aby se na ni vešel stolek se židlemi. To je výměra cca dva krát dva metry. Při menším pojetí plochy ztrácí terasy u domu praktický smysl.

Nejlevnější jsou terasy u domu, zbudované na rovném terénu, pokládkou plochých kamenů nebo dlaždic či dlažby na zhutněný podsyp do vrstvy kamenné drti a písku. Jejich nevýhodou bývají nerovnosti jejího povrchu a  zanášení hrubších nečistot do interiéru. Společnost Podlahy Praha s.r.o. se již léta specializuje na nabídku, prodej a montáž terasy u domu z masivních dřevěných prken.

Terasy u domu - rádi pomůžeme s výběrem

Jestliže se majitel rozhodne pro použití dřevin exotických stromů na pochozí plochu terasy u domu, umíme mu u nás představit aktuální vzorky konkrétních dřevin. Tyto dřevěné deckingy doporučujeme montovat na nosný rošt pomocí vrutů. Pod roštem by měla být zpevněná kompaktní plocha nebo zhutněný podsyp, zakrytý geotextilií, která zabraňuje prorůstání nežádoucí vegetace. Dále instalujeme betonové dlaždice, sloužící jako opěrné body pod rošty nebo terasové terče. Jestliže se rozhodnete pro dřevěná prkna, jejich montáž musí proběhnout s minimální spárou sedm milimetrů, řešící jejich dilataci a umožňující průchod srážkové vody.

Komplikovaným místem při montáži terasy u domu může být její styk s obvodovou zdí budovy. Ať už terasu řešíte s novostavbou domu zároveň, ne­bo dodatečně, vždy musíte dbát na to, aby byla mezi oběma stavbami (domem a terasou) dodržena dostatečná dilatační spára. Přívod elektrického proudu na osvětlení terasy nebo pro in­stalaci elektrických spotřebičů musíte řešit s předstihem. Stejné pravidlo platí pro přívod vody a její odtok do kanalizace.

Terasy u domu od společnosti Podlahy Praha

Současné malé, neútulné a po praktické stránce nepotřebné balkony dokážou naši profesionálové ze společnosti Podlahy Praha s.r.o. zbudováním dřevěné terasy u domu či bytu změnit k nepoznání. Námi upravená pochozí plocha balkonu ve Vás vzbudí pocit útulnosti. Ačkoliv jsou tyto podlahy necelý metr široké, pro městské obyvatele znamenají příjemnou změnu proti uzavřeným bytům a kancelářím. Nabízíme Vám možnost tyto podlahy kvalitně opravit a Vaše balkóny mohou sloužit k příjemnému posezení u stolku s kávou.

Před zamýšlenou renovací pochozí plochy balkonu a montáží dřevěné terasy, musíte nejprve nechat prověřit, jeho skutečný technický stav. Nejčastějšími závadami bývá za­tékání do samotných konstrukcí balkonů a narušení jejich nosníků – toto je nutno vyřešit stavebně. Dalším problémem bývá stáří stávajících pochozích dlažeb, praskliny a trhliny ve spárách. Po odstranění těchto technických vad, můžeme my z Podlahy Praha s.r.o. pro Vás individuálně navrhnout a vytvořit na balkoně či lodžii příjemný prostor, který Vám, uživateli bytu, může částečně nahradit absenci terasy u domu.

Terasy u domu z jehličnatého dřeva, dřeviny exotický stromů nebo z kompozitových dřevoplastových deckingů zákazníkům rádi představíme, prodáme i namontujeme prakticky v jakémkoliv prostoru.

Také by vás na našem webu Renovace podlah mohli zajímat stránky Renovace parket a Broušení parket.