Broušení prkenných podlah

Broušení prkenných podlah
Broušení prkenných podlah 1
Broušení prkenných podlah 2
Broušení prkenných podlah 3
Broušení prkenných podlah 4
Broušení prkenných podlah 5
Broušení prkenných podlah 6
Broušení prkenných podlah 7
Broušení prkenných podlah 8
Broušení prkenných podlah 9

Pokud jste se stali majitelem staršího domu nebo bytu s prkennou podlahou, tak určitě řešíte, jak naložit s Vaší novou starou podlahou? Společnost Podlahy Praha s.r.o. má pro většinu klientů, kteří řeší stejný problém jako Vy, řešení jak zajistit, aby broušení prkenných podlah a jejich následná kompletní renovace proběhla k Vaší plné spokojenosti. Naši profesionálové poznají podle aktuálního stavu prken, jak s podlahou naložit, aby byla opět plně funkční a hezká.

Broušení prkenných podlah je nelepším řešením pro Vaši podlahu

Vlastníci prkenných podlah se na naši společnost obracejí s dotazem, jestli je vůbec reálná šance na renovaci jejich stávající dřevěné podlahy. Tito zákazníci se obvykle snaží o zachování původního architektonického řešení bytu. Zároveň si uvědomují, že provedení broušení prkenných podlah a jejich renovace obvykle nebývá tak nákladné jako kompletní výměna podlahy. To samé platí u každé renovace podlah a to i u broušení parket a u celkové renovace parket.

Technik naší společnosti Podlahy Praha s.r.o. si nejprve se klientem domluví schůzku a provede obhlídku a zaměření předmětných podlah, určených pro renovaci. Při této schůzce se s klientem dohodne na tom, jaké má klient představy a požadavky a jaké jsou reálné technické možnosti pro to, aby broušení prkenných podlah a následná renovace povrchů dopadla podle jeho představ. Ve většině případů jsou tyto krytiny renovovatelné, je pouze mizivé procento případů, kdy je nutno celou skladbu podlahy vyměnit.

Postup broušení prkenných podlah:

  • Klient u nás zadá poptávku na broušení prkenných podlah a jejich povrchovou úpravu
  • Technik podlahy přesně zaměření a detailně zkontroluje jejich stav
  • Vypracujeme reálnou cenovou nabídku, kterou pošleme zákazníkovi
  • Po odsouhlasení nabídky následuje stanovení termínu realizace
  • Vystěhování nábytku z celé plochy prkenné podlahy
  • Nutná výměna nebo poškozených prken a oprava podkladu
  • Broušení prkenných podlah, jejich tmelení, dohodnutá povrchová úprava
  • Lištování soklovými lištami a výměna prahů nebo přechodů
  • Předání zakázky a její úhrada klientem
  • Doporučení vhodné údržby

Jakmile technik při zaměření zjistí, že v bytě byla prkna poškozena neodbornými stavebními úpravami, jako je vybourání nebo vystavění příček a tato změna byla provedena přes skladbu prkenné podlahy, nebývá obvykle jiná možnost, než provedení opravy výměnou vhodných nových prken a jejich začlenění do plochy. Poškozená místa v prknech se běžně řešila tak, že vybourané plochy po prknech byly nahrazeny deskami nebo zality betonem.

Oprava a broušení prkenných podlah v místě takového poškození dřevěné podlahy se vždy musí řešit zaměřením a kontrolou poškozeného dřeva technikem naší společnosti Podlahy Praha, s.r.o. Profesionálně dokáže posoudit nejen rozměr původních prken. Technik musí na místě určit dřevinu a její třídění. Podle svých zjištění může zadat poptávku u truhláře nebo jiného dodavatele na nákup, výrobu nebo přizpůsobení nových dílů prkenné podlahy v požadovaném množství a rozměru.

Oprava prkenné podlahy dokládkou je započata vystěhováním nábytku a odstraněním původních, nevhodně zvolených výplní. Zabetonovaná místa musíme nejprve vybourat až na podklad pod stávajícími prkny. Jestliže jsou náhradní výplní konstrukční desky, tyto musíme odstranit také. Dalším krokem je odstranění prken kolem poškozeného místa. Následuje kontrola a případná nutná úprava podkladu. Podklad pro doložení a broušení prkenné podlahy musí být pevný, rovný a soudržný s okolním podložím.

Připravený podklad je připravený k doložení náhradních prken lepením k podkladu nebo k přišroubování na podkladový rošt. Nová prkna jsou postupně skládána ke starým prknům a to přesně tak, aby navazovaly na skladbu původní podlahy. Doložením prken v rámci celé  plochy oprava prken nekončí. Následujícím krokem je proces broušení prkenných podlah, kterým docílíme sjednocení výšky staré a nově doložené plochy renovovaných dřevěných podlah.

Broušení prkenných podlah umožní majiteli změnu řešení nového barevného vzhledu jeho staré dřevěné podlahy

V případě, že provádíme opravu prken doložením v ploše, musíme vyřešit jejich povrchovou úpravu. Broušení prkenných podlah řešíme několikanásobným přebroušením povrchu celé místnosti, při kterém používáme různé zrnitosti brusných papírů. Brusivo používáme od nejhrubšího do nejjemnější. Mezi jednotlivými kroky broušení dřevěných podlah provádíme tmelení jejích spár. Profesionální tmel připravujeme, smícháním základového tmele s brusem, získaným při broušení čistého dřeva podlahy. Tímto docílíme barevnosti tmele, shodné s barvou parket.

Mořením můžeme vyřešit nejen nový barevný nádech celé podlahy, ale také rozdíl barevnosti dřeva původní podlahy a nově doložených částí. Toto moření můžeme provádět pouze lokálně v místě položení nového dřeva, nebo v celé ploše podlahy, což my sami doporučujeme. Barevně sjednocenou dřevěnou podlahu opatříme pochozí vrstvou oleje, laku nebo tvrdého voskového oleje. Konečným krokem broušení prkenných podlah je výměna nebo renovace soklových a přechodových lišt nebo dveřních prahů.

Broušení parket - video

Broušení prkenných podlah je finančně zajímavější než pořízení nové dřevěné podlahy.

Pokud je to z technického hlediska jen trochu možné, my v Podlahy Praha, s.r.o. doporučujeme svým klientům broušení prkenných podlah a následnou renovaci jejich povrchu. S touto opravou prken ve většině případů dokážeme našim klientům udělat radost.

Renovace podlah zvlášť renovace dřevěných podlah je naším oborem již řadu let.

Také by vás na našem webu Renovace podlah mohly zajímat stránky broušení dřevěných podlahRenovace parket či Broušení parket.