Dřevěné terasy

Dřevěné terasy
Dřevěné terasy 1
Dřevěné terasy 2
Dřevěné terasy 3
Dřevěné terasy 4

Volný čas strávený venku je pro nás ideální prostředek k relaxaci. Sluneční svit, lehký vánek a vůně přírody to vše nám okolní příroda poskytuje. Nejvíce našeho času strávíme v uzavřených místnostech v zaměstnání nebo doma a to až osmdesát procent z celého dne. Uniknout z uzavřených prostor kanceláří, bytů a ostatních uzavřených prostor není vůbec zvláštností. Šancí na opuštění uzavřených prostor místností je propojení interiéru s exteriérem, nejpřirozenější jsou dřevěné terasy u domů.

Pro společnost Podlahy Praha s.r.o. je řešení dřevěné terasy vždy výzvou, které se rádi postaví čelem.

Terasy, které užíváme k relaxaci nebo při společenských setkáních, jsou venkovními plochami staveb. Bývají situovány nad úroveň terénu a jsou také obvykle větší než balkon. Své místo zde mají též střešní terasy. Pochozí plochy jsou v podstatě zpevněnými exteriérovými podlahami. Dřevěné terasy a jejich další varianty, dřevoplastové, kamenné, betonové nebo dlážděné, veškeré varianty těchto povrchů venkovních ploch, jsou plně funkční exteriérové podlahy.

Naše architektura zaznamenala dřevěné terasy vedle domu, ale i na střechách domů už v první polovině minulého století.

Termínem dřevěné terasy nazýváme zpevněnou plochu s pochozí palubou z dřevěného deckingu vedle domu na zahradě. Obvykle si ji představujeme jako vyvýšenou plochu nad úrovní samotného přilehlého terénu. Máme-li příležitost a přeje-li nám počasí, jsou soukromé dřevěné terasy ideální pro setkání s přáteli, grilování nebo i pro klidnou relaxaci. Společnost Podlahy Praha s.r.o. pomáhá klientům vybudovat takové relaxační místo pro využití volného času.

Dřevěné terasy u bytu a domu se nedají přesouvat podle klimatických podmínek, slunečního svitu nebo deště a proudění větru. Z tohoto důvodu velmi pečlivě zvažte, zda bude Vaše terasa zastřešená celá nebo jen částečně nebo úplně bez střechy. Důležité je též, odkud z domu bude přístupná a na jakou část domu bude navazovat. Zvědavé pohledy kolemjdoucích nebo sousedů to je také jeden z faktorů, který bude hrát svou roli na umístění Vaší terasy.

Dřevěné terasy se budují u starších domů, ale i u novostaveb.

Optimální variantou řešení dřevěné terasy jako nedílná součást novostavby komplexním projektem je ideální variantou pro obě stavby. Stavba terasy u starší zástavby jako dodatečná stavba s sebou nese určitá rizika a komplikace. Plánovaná terasa u domu by měla mít alespoň takovou plochu, aby se zde dali postavit židle a stolek. Nejčastěji dva krát dva metry takto můžeme definovat užitnou plochu. Pokud je plocha dřevěné terasy u domu menší, ztrácí užitný smysl.

Terasy, které jsou cenově nejméně nákladné, jsou zhotovené svépomocí na rovném terénu. Pokládka dlaždic nebo plochých kamenů do vrstvy písku s kamennou drtí na podklad ze zhutněného podsypu. Tato cenově výhodná varianta má i nevýhody, jako jsou nerovnosti a vnášení nečistot do interiéru stavby. Společnost Podlahy Praha s.r.o. je specializovaná na nabídku i na prodej a pokládku dřevěné terasy z masivních dřevěných prken různých dřevin.

Dostupné dřeviny jsme schopni Vám ochotně představit v našem podlahovém studiu na konkrétních vzorcích a tím Vám usnadnit výběr materiálu na dřevěné terasy.

Pokud se pochozí plochou dřevěné terasy mají stát exotické dřeviny, dokážeme toto klientům prezentovat na vzorcích konkrétních dřevin a samozřejmě i ve fotogalerii realizovaných zakázek naší firmou. Tyto terasy se montují tak, že se prkna pochozím neckingu montují vruty na nosný rošt. Doporučujeme pod rošt zbudovat kompaktní zpevněnou plochu, která má dostatečný sklon. Další varianta je zhutněný násep a proti prorůstání nežádoucí vegetace krytí geotextilií, dále pak betonové dlaždice, které řeší opěrné body pod roštem. Minimální dilatační spára sedm milimetrů se při montáži prken musí dodržet.

Při instalaci dřevěné terasy u domu je komplikovanějším místem její styk s obvodovou zdí. Při stavbě terasy dodatečně, nebo naráz s novostavbou vždy dbejte na to, aby byla dodržena dilatační spára mezi oběma stavbami. Osvětlení dřevěné terasy, vedení elektrického proudu, instalace spotřebiče je dobré řešit s předstihem. Nicméně to samé je vhodné řešit i s přívodem a odtokem vody.

Společnost Podlahy Praha s.r.o. se svými odborníky dokáže s klienty vyřešit dřevěné terasy na balkónech u bytů, i na plochách lodžií.

Nepotřebné balkóny, které jsou neútulné, malé dokážeme změnit k nepoznání, dodáním a instalací dřevěné terasy. Požadovaný pocit útulnosti a intimity dokážeme vyřešit pochozí plochou balkonu a jeho doplňků. Takto vyřešený balkon může být místem příjemné relaxace a posezení na vzduchu. Pro městské obyvatele se tak při své necelý metr široké ploše může stát balkón příjemnou změnou za uzavřený prostor. 

Než začneme s instalací dřevěné terasy a renovací balkonu je nutné zjistit jaký je jeho technický stav. Nejčastější problém je zatékání do konstrukce a narušení jeho nosníků. Trhliny ve spárách, degenerace pochozích dlažeb je též velkým problémem. Pokud dojde k odstranění těchto závad, pak už nebrání nic, abychom zákazníkovi zaměřili a navrhli realizaci pro příjemný prostor na balkóně nebo lodžii. Majitelé bytu jistě ocení příjemný prostor, který nahradí alespoň z části absenci terasy u domu.

Dřevěné terasy, ze dřeviny exotických stromů nebo ty, které jsou řešeny z jehličnatého dřeva, dokážeme položit na téměř každé rovné ploše.

Také by vás na našem webu  Renovace podlah mohli zajímat stránky broušení dřevěných podlahRenovace parket a Broušení parket.