renovace parket - OPRAVA PARKET - DOLOŽENÍ

Většina zákazníků naší společnosti Podlahy Praha, s.r.o., kteří se rozhodnou pro koupi staršího bytu s dřevěnou podlahou, řeší jakým způsobem vrátit své podlaze její původní vzhled a funkčnost, jak zajistit, aby renovace parket proběhla k jejich spokojenosti. Velmi často se stává, že se původní majitelé o své parkety nestarali zrovna příkladně. Na podlahách můžeme poznat, jak se předchozí majitelé snažili stavebně upravovat svůj byt, nebo jak docházelo například ke změně systému topení.

Pokud se na nás klient obrátí s požadavkem na zrekonstruování dřevěné podlahy, tak už v této fázi vidíme, že se snaží o zachování původního architektonického řešení bytu. V tomto případě si technik společnosti Podlahy Praha, s.r.o. se zákazníkem domluví obhlídku poškozených podlah. Při této návštěvě se s majitelem domluví na tom, jaké má klient představy a jaké jsou reálné technické možnosti pro to, aby oprava parket dopadla k jeho spokojenosti.

Renovace podlah – Oprava podlah – Doložení je nejpřirozenější cestou opravy pro Vaši původní podlahu, protože její dřevo je na Váš byt „zvyklé“.

Doložení parket - kdy je to vhodné? 

V případě, kdy technik zjistí, že v bytě docházelo ke stavebním úpravám, například vybourání příček, změně rozvodů vody nebo kanalizačních trubek a tato změna byla provedena přes parketovou podlahu, nezbývá většinou jiná alternativa než doložení parket. Poškozená místa v parketách se v minulosti totiž většinou řešila zalitím postiženého místa betonem, v lepším případě nahrazením konstrukčními deskami.

Doložení parket - zjistíme vlastnosti parket

Pro opravu takto poškozeného místa dřevěné podlahy technik Podlahy Praha, s.r.o. nejprve zjistí a zaměří o jaké parkety nebo prkna se jedná. Neřeší pouze to, jaké mají původní parkety nebo prkna rozměr (v minulosti se používaly vlysy odlišných rozměrů od současné produkce), ale zároveň musí určit dřevinu a její třídění. Na základě svého zjištění nechá u truhláře vyrobit nebo přizpůsobit nové parkety v požadovaném rozměru a množství.

Doložení parket postup

Pracovní postup Renovace parket – Oprava parket – Doložení, začíná v tomto případě tím, že původní odlišné materiály odstraníme. To znamená, že zabetonovaná místa v první fázi vybouráme až k podkladu pod stávajícími parketami. V případě konstrukčních desek tyto demontujeme. Rovněž demontujeme parkety v blízkém okolí poškozeného místa. Následuje kontrola a případná nutná úprava podkladu. Podklad před doložením nových parket musí být pevný, rovný a soudržný s okolním podložím.

Na takto připravený podklad nanese podlahář Podlahy Praha, s.r.o. speciální kovovou stěrkou se zuby lepidlo, určené pro lepení masivních dřevěných podlah. Poté postupně přikládá nové parkety ke starým a to přesně tak, aby navazovaly na skladbu původní podlahy. Doložením parket nebo prken v celé poškozené ploše Oprava parket nekončí, po ní následuje proces sjednocení povrchu staré a nově doložené plochy renovovaných dřevěných podlah.

Při renovaci dřevěné podlahy si může majitel zvolit nový barevný nádech, který změní vzhled jeho bytu.

Doložení parket - lokální dokládání

V případě lokálního doložení parket v ploše řešíme sjednocení povrchu tím, že celou místnost v jednom pracovním procesu několikrát přebrousíme s použitím různé zrnitosti brusných papírů. Používáme brusivo od největší hrubosti do nejjemnější. Při broušení dřevěných podlah provádíme zároveň tmelení spár. Hmotu pro tmelení připravujeme ze základového tmele, který smícháme s čistým brusem, získaným při broušení čistého dřeva podlahy. Tím docílíme shodné barevnosti tmele a parket.

Menší záludností při sjednocování povrchu, jako je rozdíl mezi barvou dřeva původní podlahy a nově doložených částí můžeme vyřešit namořením. Moření můžeme provádět buď lokálně na novém dřevě, nebo na celé ploše podlahy. Barevně sjednocenou plochu opatříme finální pochozí vrstvou laku, oleje nebo tvrdého voskového oleje. Jako tečku u opravené podlahy provedeme výměnu nebo renovaci obvodových, případně též přechodových lišt.

Renovace parket je méně finančně nákladná než pořízení nové dřevěné podlahy.

Pokud je to z technického hlediska jen trochu možné, my v Podlahy Praha, s.r.o. doporučujeme svým klientům Opravu a renovaci parket, které pro jejich byt vybrali naši předkové architekti a položili staří mistři podlaháři.

Uvažujete o renovaci parket – o jejich opravě?

Vaši poptávku
ZPRACUJEME ZDARMA

Doložení parket - video