Oprava prkenných podlah

oprava prkenných podlah
oprava prkenných podlah 1
oprava prkenných podlah 2
oprava prkenných podlah 4
oprava prkenných podlah 7
oprava prkenných podlah 5
oprava prkenných podlah 6

Každý vlastník staré nebo nové prkenné podlahy bude jednou postaven před rozhodnutí jak postupovat, když se jeho podlaha poškodí. Ve většině případů se obrátí na specializované podlaháře, kteří dokážou jeho podlahu opravit. Naše společnost Podlahy Praha s.r.o. má s tímto typem práce dlouholeté zkušenosti a námi provedená oprava prkenných podlah a jejich následná kompletní renovace vždy splní všechna očekávání majitele. Naši profesionálové poznají, jak s podlahou naložit, aby byla opět plně funkční a hezká.

Oprava prkenných podlah je pro Vás nejefektnějším řešením

Majitelé prkenných podlah se na naši společnost obracejí s dotazem, jestli je vůbec reálná šance opravu jejich stávající prkenné dřevěné podlahy realizovat. Tito zákazníci se obvykle pokouší o zachování původního řešení interiéru. Důvodem je rovněž fakt, že provedená oprava prkenných podlah a jejich renovace obvykle nebývá takovou finanční zátěží jako její kompletní výměna.

My ve společnosti Podlahy Praha s.r.o. si nejprve se klientem domluvíme schůzku a provedeme zaměření a obhlídku uvedených podlah, určených pro opravu a renovaci. V průběhu této schůzky s klientem řešíme otázky ohledně klientových představ a požadavků a zároveň ho informujeme o tom, jaké jsou reálné technické možnosti pro to, aby oprava prkenných podlah a následná renovace povrchů dopadla podle jejich představ. Ve většině případů dokážeme dřevěné podlahy opravit a renovovat. V praxi se setkáváme pouze s malým procentem případů, kdy je nutno celou skladbu podlahy vyměnit.

Opravy prkenných podlah – jaký je postup:

  • Klient u nás zadá poptávku na opravu prkenných podlah a jejich povrchovou úpravu
  • Technik podlahy detailně zkontroluje jejich stav a přesně zaměří
  • Vypracujeme cenovou nabídku, kterou pošleme zákazníkovi
  • Po odsouhlasení nabídky dohodneme termín realizace
  • Klient vystěhuje nábytek z celé plochy prkenné podlahy
  • Provedeme výměnu poškozených prken a opravu podkladu
  • Řešíme broušení prkenných podlah, jejich tmelení a dohodnutou povrchovou úpravu
  • Lištování obvodovými lištami a výměna přechodových lišt a prahů
  • Předání díla a jeho úhrada zákazníkem
  • Doporučíme vhodnou údržbu

Pokud při zaměření zjistíme, že byla prkna poškozena nevhodnými stavebními úpravami, jako je vystavění nebo vybourání příček a tento zásah byl proveden přes skladbu prkenné podlahy, nezbývá většinou jiná možnost, než oprava prkenných podlah výměnou vhodných nových prken a jejich začlenění do plochy. Poškozená místa v prknech byla obvykle nahrazena nevhodným materiálem, jako jsou konstrukční desky nebo beton – podle podloží prkenné podlahy.

Oprava prkenných podlah v místě takového poškození dřevěné podlahy bývá započata vždy zaměřením a kontrolou poškozeného dřeva technikem naší společnosti Podlahy Praha, s.r.o. Na místě profesionálně posoudí nejen rozměr původních prken. Technik musí určit dřevinu i její pohledové třídění. Podle zjištění na místě zadáme poptávku u dodavatele nebo u truhláře na nákup, výrobu nebo přizpůsobení náhradních dílů prkenné podlahy v požadovaných rozměrech a množství.

Oprava prkenných podlah doložením nových prken je vždy zahájena vystěhováním nábytku a odstraněním původních, nevhodně zvolených výplní. Zabetonované plochy musíme nejprve vybourat až na podklad pod stávajícími prkny. Jestliže jsou náhradními výplněmi konstrukční desky, tyto musíme také demontovat. Dalším krokem je odstranění prken v oblasti okolo poškozeného místa. Následnou kontrolou a případnou nutnou úpravou podkladu připravíme prostor pro pokládku. Doložení a oprava prkenných podlah musí probíhat na rovný, pevný a soudržný podklad, shodný s okolním podložím.

Pokud je podklad připravený k doložení náhradních prken lepením nebo k přišroubování na podkladový rošt, mohou být nová prkna postupně skládána ke stávajícím prknům a to přesně tak, aby navazovala na skladbu původní podlahy. Doložením prken v rámci celé plochy oprava prkenných podlah nekončí. Následuje proces broušení prkenných podlah, kterým docílíme sjednocení výšky staré a nově doložené plochy dřevěných prken.

Oprava prkenných podlah broušením umožní vlastníkovi změnu řešení barevného vzhledu jeho stávající plochy podlahy

Jestliže je prováděna oprava prkenných podlah doložením nových prken v ploše podlahy, je potřeba řešit jejich povrchovou úpravu. Broušení prkenných podlah provádíme opakováním tohoto na povrchu celé místnosti. Používáme různé zrnitosti brusných papírů. Brusivo pro tento postup volíme od nejhrubšího po nejjemnější. Mezi jednotlivými stupni broušení provádíme tmelení spár. Profesionální tmel je složen ze základového tmele, smíchaného s čistým brusem dřeva podlahy. Tímto postupem sjednotíme barevnost tmele a dřeva.

Možností, jak sjednotit barvu nových a starých prken je moření – stainování. Tuto barevnou úpravu podlahy můžeme řešit pouze lokálně v místě položení nového dřeva, nebo na celé ploše podlahy. Sjednocení celé plochy doporučujeme. Barevně sjednocenou prkennou podlahu na závěr lakujeme nebo olejujeme. Oprava prkenných podlah by nebyla úplná, kdyby neproběhla výměna nebo renovace obvodových a přechodových lišt nebo dveřních prahů.

Oprava prkenných podlah má menší finanční dopad na majitele než realizace nové dřevěné podlahy.

Pokud to stav prken a technická hlediska jen trochu dovolí, my v Podlahy Praha, s.r.o. doporučujeme našim zákazníkům, aby proběhla oprava prkenných podlah a následná renovace jejich povrchu. Tuto opravu prken ve většině případů dokážeme pro naše klienty zrealizovat.

Na webu Renovace podlah naleznete také stránky jako jsou oprava parket, broušení dřevěných podlah a renovace parket.