Renovace prkenných podlah

Renovace prkenných podlah
Renovace prkenných podlah 1
Renovace prkenných podlah 2
Renovace prkenných podlah 3
Renovace prkenných podlah 4
Renovace prkenných podlah 5
Renovace prkenných podlah 6
Renovace prkenných podlah 7
Renovace prkenných podlah 8
Renovace prkenných podlah 9

Majitelé staršího domu nebo bytu s prkennou podlahou obvykle dříve nebo později začnou řešit, jak naložit se svou stávající podlahou. My ve společnosti Podlahy Praha s.r.o. máme pro většinu našich zákazníků, kteří řeší toto dilema, řešení, jak zajistit, aby renovace prkenných podlah proběhla k jejich co největší spokojenosti. Profesionálové naší společnosti dokážou podle aktuálního stavu prken rozpoznat a navrhnout, jak s podlahou naložit, aby byla opět hezká a plně funkční.

Renovace prkenných podlah je řešením pro Vaši podlahu, které má největší efekt v poměru výkon - cena

Majitel prkenné podlahy se na naši společnost obvykle obrátí s dotazem, jestli je vůbec nějaká možnost, aby byla provedena renovace prkenných podlah v jejich bytě nebo domě. Tito klienti obvykle požadují zachování původního architektonického řešení bytu. Svou roli zde hraje i skutečnost, že provedení broušení a renovace prkenných podlah obvykle nebývá tak nákladné jako výměna dřevěné podlahy za novou.

Postup u naší společnosti Podlahy Praha s.r.o. je započat tím, že si nejprve se zákazníkem domluvíme schůzku a provedeme obhlídku a zaměření předmětných podlah, které chce klient renovovat. V průběhu této schůzky se s klientem dohodneme na tom, jaké má majitel představy a požadavky. Sdělíme mu, jaké jsou reálné možnosti renovace prkenných podlah a co můžeme udělat pro to, aby oprava prken dopadla podle jeho představ. Z valné většiny poptávek jsou tyto krytiny renovovatelné. Pouze mizivé procento případů končí nutností celou skladbu podlahy vyměnit.

Postup renovace prkenných podlah:

  • Zákazník zadá poptávku na renovace prkenných podlah a jejich povrchovou úpravu
  • Technik podlahy zaměření a detailně zkontroluje jejich stav
  • Vypracujeme a zašleme cenovou nabídku
  • Po odsouhlasení nabídky stanovíme termín realizace
  • Klient vystěhuje nábytek z celé plochy prkenné podlahy
  • Řešíme nutnou výměnu poškozených prken a opravu podkladu
  • Proběhne broušení, tmelení a dohodnutá povrchová úprava prkenné podlahy
  • Podlahu olištujeme soklovými lištami a vyměníme prahy nebo přechody
  • Předáme zakázku a zákazník ji proti faktuře zaplatí
  • Doporučíme vhodnou údržbu

Jestliže náš technik při obhlídce zjistí, že byla v bytě prkna poškozena neodborným stavebním zásahem, jako je vybourání nebo vystavění příček, a tato stavební činnost byla provedena přes skladbu prkenné podlahy, nezbývá obvykle jiná varianta, než provedení renovace prkenných podlah a jejich oprava výměnou vhodných náhradních prken a jejich začlenění do plochy. Poškozená místa v prknech se v minulosti běžně řešila tak, že se prkna vybourala a na jejich místo byly osazeny desky nebo zde byl zalit beton.

Oprava a renovace prkenných podlah v místě takového poškození dřevěné podlahy se vždy musí začít řešit zaměřením a kontrolou poškozených prken technikem naší společnosti Podlahy Praha, s.r.o. Tento dokáže profesionálně posoudit nejen velikost původních prken. Zároveň musí na místě určit dřevo a jeho třídění. Na základě svých zjištění zadá u truhláře nebo jiného dodavatele poptávku na nákup, respektive výrobu nebo přizpůsobení nových prken v požadovaném rozměru a množství.

Renovace prkenné podlahy začíná vždy vystěhováním nábytku a odstraněním nevhodně zvolených náhradních výplní ploch. Zabetonovaná místa nejprve vybouráme až na nosný podklad pod stávajícími prkny. Pokud jsou náhradní výplní konstrukční desky, tyto musíme také odstranit. Následuje odstranění prken v okolí poškozeného místa. Kontrola a případná nutná úprava podkladu je dalším krokem. Podklad pro doložení a renovace prkenné podlahy musí být rovný, pevný a soudržný s okolním podkladem.

Opravený podklad je připraven k pokládce nových prken lepením k podkladu nebo k přišroubování na podkladový rošt. Nová prkna postupně dokládáme ke starým prknům přesně tak, aby navazovala na skladbu původní prkenné podlahy. Doložením prken v rámci celé  plochy oprava prken nekončí. Následuje proces renovace prkenných podlah broušením(broušení prkennýh podlah), kterým sjednotíme výšky původní a nově doložené plochy renovovaných prken.

Renovace prkenných podlah dává majiteli možnost na změnu barevného řešení vzhledu jeho dřevěné podlahy

Jestliže je nutná oprava prken doložením v ploše, musíme řešit jejich barevné sjednocení povrchu. Broušení a renovace prkenných podlah provádíme přebroušením jejich povrchu v celé místnosti. Při těchto krocích používáme různé zrnitosti brusných papírů. Brusivo řešíme od nejhrubší do nejjemnější zrnitosti. Mezi jednotlivými broušeními provádíme tmelení spár prkenné podlahy. Tmel na spáry připravujeme smícháním základového tmele s brusem z čistého dřeva podlahy. Tímto procesem získáme barvu tmele shodnou s barvou dřeva podlahy.

Moření dřeva poslouží pro sjednocený barevný nádech celé podlahy a eliminuje rozdíl barevnosti nového a původního dřeva podlahy. Moření můžeme provádět buď jenom v místě položení nového dřeva, nebo v celé ploše podlahy, což doporučujeme. Finální pochozí vrstvu řešíme olejem, lakem nebo tvrdým voskovým olejem. Závěrečným krokem renovace prkenných podlah je výměna nebo renovace obvodových a přechodových lišt nebo dveřních prahů.

Renovace prkenných podlah je finančně méně náročná než pořízení nové dřevěné podlahy.

Pokud je to z technického hlediska možné, my v Podlahy Praha, s.r.o. doporučujeme majitelům renovace prkenných podlah. Tímto řešením opravy prkenných podlah dokážeme ve většině případů udělat našim zákazníkům radost.

Renovace parket, renovace dřevěných podlah a obecně renovace podlah, broušení dřevěných podlah provádíme již řadu let.