renovace parket - OPRAVA PODLOŽÍ - VYROVNÁNÍ PODLAHY

Pokud je to z technického hlediska možné, my v Podlahy Praha, s.r.o. doporučujeme našim klientům Opravy a renovace parket, které pro jejich byt vybrali naši předkové architekti a položili staří mistři podlaháři.

Zákazníci naší společnosti Podlahy Praha, s.r.o., kteří se rozhodnou pro koupi staršího bytu s dřevěnou podlahou, většinou řeší jak vrátit podlaze její původní vzhled a funkčnost. Po nás vyžadují zajištění, aby renovace parket proběhla k jejich spokojenosti. Setkáváme se s tím, že se původní majitelé o své parkety nestarali dobře. Na podlahách registrujeme, jak se předchozí majitelé snažili stavebně upravovat svůj byt.

Klienti, kteří se na nás obrátí s požadavkem na zrekonstruování dřevěné podlahy, se snaží o zachování původního architektonického řešení bytu. V takovém případě si technik společnosti Podlahy Praha, s.r.o. se zákazníkem dohodne obhlídku poškozených podlah. Při této návštěvě se s majitelem domluví na tom, jaké má klient požadavky a představy, a jaké jsou reálné technické možnosti pro to, aby renovace parket dopadla k jeho spokojenosti.

Renovace parket – Oprava podloží – Vyrovnání podlahy je obvykle nutné pro provedení opravy Vaší původní podlahy

Vyrovnání podlahy - kdy je potřeba?

V případě, kdy technik zjistí, že v bytě docházelo ke stavebním úpravám, například vybourání příček, změně vedení rozvodů vody nebo kanalizačních trubek a tato změna byla provedena přes dřevěnou podlahu, nezbývá většinou jiná alternativa než rozebrání a vyrovnání podlahy. Poškozená místa v parketách se v minulosti totiž většinou řešila zalitím postiženého místa betonem, v lepším případě nahrazením konstrukčními deskami.

Pro opravu takto poškozeného místa dřevěné podlahy technik Podlahy Praha, s.r.o. nejprve zjistí a zaměří o jaké parkety nebo prkna se jedná. Neřeší pouze to, jaké mají původní parkety nebo prkna rozměr, protože v minulosti se používaly vlysy odlišných rozměrů od současné produkce, ale zároveň musí určit dřevinu a její třídění. Na základě svého zjištění nechá u truhláře vyrobit nebo přizpůsobit nové parkety v požadovaném rozměru a množství.

Oprava podloží - vyrovnání podlahy - postup

Pracovní postup Renovace parket – Oprava podloží – Vyrovnání podlahy, začíná v tomto případě tím, že původní odlišné materiály odstraníme a rozebereme podlahu. To znamená, že zabetonovaná místa a konstrukční desky vybouráme až k podkladu pod stávajícími parketami. Stávající parkety rozebereme. Následuje rozebrání původního podkladu až na stavební část podloží.

Podklad pod renovované parkety řešíme podle toho, o jaké podloží se stavebně jedná. Pokud je podkladem beton, tento zbrousíme, vysajeme, nepenetrujeme a přestěrkujeme tak, aby byl pevný a rovný. Pokud se jedná o podlahu, která je položená na trámech, řešíme vyrovnání podlahy tak, že vyrobíme celý nový podklad. Obvykle se jedná o montáž nového roštu, jeho vyplnění izolační hmotou a zaklopení deskami OSB. Pro větší stabilitu podkladu se záklop deskami provádí ve dvou vrstvách, montovaných napříč.

Na takto připravený podklad nanese podlahář Podlahy Praha, s.r.o. speciální kovovou stěrkou se zuby lepidlo, určené pro lepení masivních dřevěných podlah. Poté postupně pokládá parkety podle původního vzoru nebo podle požadavku zákazníka. Položením původních parket nebo prken v celé poškozené ploše Renovace parket nekončí, po ní následuje proces sjednocení povrchu staré a případně nově doložené plochy dřevěných podlah.

Vyrovnání podlahy - lze nechat změnit barvu

Pro renovaci parket si může majitel zvolit nový barevný tón, který změní vzhled jeho bytu.

Sjednocení povrchu řešíme tím, že celou místnost několikrát přebrousíme s použitím různé zrnitosti brusných papírů. Používáme brusivo od největší hrubosti do nejjemnější. Mezi broušení dřevěných podlah provádíme zároveň tmelení spár. Tmel připravujeme ze základové hmoty, kterou smícháme s čistým brusem, získaným při broušení parket, zbaveného povrchové úpravy. Tím docílíme stejné barevnosti tmele a parket.

Rozdíl mezi barvou dřeva původní podlahy a nově doložených částí můžeme vyřešit namořením. Moření parket provádíme buď lokálně na novém dřevě, nebo na celé ploše podlahy. Na barevně sjednocenou plochu aplikujeme finální pochozí vrstvu oleje, tvrdého voskového oleje nebo laku, podle přání klienta. Závěrem provedeme u opravené podlahy výměnu nebo renovaci obvodových, případně také přechodových lišt. Tímto krokem renovace parket končí a záleží jen na majiteli, jak se o svou podlahu bude starat.

Renovace parket nebo oprava parket je méně finančně nákladná než pořízení nové dřevěné podlahy.

Uvažujete o renovaci parket – o jejich opravě?

Vaši poptávku
ZPRACUJEME ZDARMA

Informace o údržbě podlah nalzenete v sekci Údržba podlah, která se také nachází na tomto webu (renovace podlah