Renovace mezer mezi parketami

Renovace mezer mezi parketami
Renovace mezer mezi parketami 1
Renovace mezer mezi parketami 2
Renovace mezer mezi parketami 3
Renovace mezer mezi parketami 4
Renovace mezer mezi parketami 5
Renovace mezer mezi parketami 6
Renovace mezer mezi parketami 7
Renovace mezer mezi parketami 8
Renovace mezer mezi parketami 9

Rozhodli jste se pro pořízení staršího bytu s dřevěnou podlahou a nevíte, jakým způsobem můžete své podlaze vrátit její původní vzhled? Nevíte, jak se řeší renovace dřevěných podlah? Viditelné nedostatky na Vaší podlaze způsobili původní majitelé tím, že se o své parkety nestarali dobře? Naše společnost Podlahy Praha s.r.o. ví, jak zajistit, aby renovace parket i renovace mezer mezi parketami proběhla k Vaší spokojenosti.

Oprava dřevěné podlahy je skoro vždy započata zvážením realizace renovace mezer mezi parketami

Pokud chcete řešit renovaci stávající dřevěné podlahy, tak Vám to skoro ve všech případech doporučíme. Je malé procento případů, kdy je podlaha v takovém stavu, že je pro opravu nevhodná a je lepší ji zlikvidovat a začít znovu. Proto je naším prvním krokem návštěva technika společnosti Podlahy Praha, s.r.o. u klienta doma a provedení obhlídky předmětných podlah. Při této návštěvě se technik se zákazníkem dohodnou na tom, jaké má klient představy a jaké jsou reálné technické možnosti pro to, aby oprava parket včetně renovace mezer mezi parketami dopadla k jeho spokojenosti.

Renovace mezer mezi parketami a oprava parket – postup:

  • Převzetí poptávky na provedení renovace parket
  • Obhlídka podlah technikem, kontrola stavu, přesné zaměření
  • Zpracování cenové nabídky na renovaci a odeslání zákazníkovi
  • Odsouhlasení zákazníkem a stanovení termínu realizace
  • Nutná výměna nebo doložení parket, oprava poničeného podloží
  • Broušení, renovace mezer mezi parketami, dohodnutá povrchová úprava
  • Lištování soklovými a přechodovými lištami
  • Předání zakázky a úhrada klientem na základě fakturace skutečně provedených prací
  • Doporučení vhodné údržby

Jestliže technik naší společnosti Podlahy Praha s.r.o. zjistí, že v bytě proběhly nekoordinované stavební úpravy, například vybourání nebo dostavba příček přes parketovou podlahu, změna rozvodů vody, elektřiny nebo kanalizačních trubek, nezbývá většinou jiná možnost než oprava parket doložením vhodných nových vlysů a renovace mezer mezi parketami v nové i stávající ploše podlahy. Vybourané plochy v parketách se dříve obvykle řešily tak, že byla postižená místa, v lepším případě nahrazena konstrukčními deskami, nebo prostě byla zalita betonem.

Citlivá oprava parket včetně renovace mezer mezi parketami v takto poškozeném místě dřevěné podlahy začíná tím, že technik Podlahy Praha, s.r.o. nejprve zjistí a změří, jaké stávající parkety nebo prkna jsou zde položena. Musí při tom identifikovat nejen rozměr původních dílů parket nebo prken (dříve se používaly parkety s jinými standardními rozměry a tyto se liší od současných standardů), musí také určit dřevinu a její pohledové třídění. Na základě zjištění nechá u truhláře vyrobit nebo přizpůsobit nové parkety v rozměru a množství, které bude potřebovat.

Oprava parket doložením začíná vystěhováním veškerého nábytku z plochy místnosti. Dále pokračujeme odstraněním původních odlišných nevhodně zvolených materiálů. Zabetonovaná místa nejdříve vybouráme až k podkladu pod stávajícími parketami. Stejný postup provedeme i v případě použití konstrukčních desek - tyto rovněž odstraníme. Následně demontujeme parkety v bezprostřední blízkosti okolí poškozeného místa. Následuje kontrola a případná nutná úprava podkladu.

Podklad před doložením nových parket a renovace mezer mezi parketami musí být rovný, pevný a soudržný s okolním podložím

Takto upravený podklad je vhodný pro dokládku parket. Na jeho povrch nanese podlahář Podlahy Praha, s.r.o. speciální kovovou stěrkou se zuby lepidlo, vhodné pro lepení podlah z masivního dřeva. Na lepidlo postupně skládá nové dílce ke starým vlysům a to přesně tak, aby navazovaly na původní skladbu podlahy. Doložením parket nebo prken v rámci celé poškozené plochy oprava parket nekončí, po technologické lhůtě vytvrdnutí lepidla následuje renovace mezer mezi parketami a sjednocení povrchu staré a nově doplněné plochy.

Oprava parket jejich renovací umožní majiteli změnu barevného řešení vzhledu podlahy

Pokud je oprava parket provedena místním doložením vlysů v ploše, musíme řešit sjednocení povrchu. Sjednocení probíhá několikanásobným přebroušením za použití různých zrnitostí brusných papírů. Brusivo je použito od největší hrubosti do nejjemnější. Mezi jednotlivými broušeními dřevěných podlah provádíme renovace mezer mezi parketami. Hmotu pro tmelení připravíme ze základového tmele smícháním s brusem, získaným při broušení čistého dřeva podlahy. Pouze tak docílíme stejné barevnosti tmele a dřeva podlahy.

Barevný rozdíl mezi povrchem dřeva nově doložených a původních částí podlahy můžeme vyřešit namořením. Moření provádíme buď lokálně na novém dřevě, nebo na celé ploše podlahy. Na sjednocenou plochu aplikujeme pochozí vrstvu lak, olej nebo tvrdého voskového oleje podle přání klienta. Konečným krokem pro to, aby byla renovace mezer mezi parketami a kompletní oprava parket dokonalá, je, u opravené podlahy, výměna nebo renovace soklových a přechodových lišt.

Oprava parket včetně renovace mezer mezi parketami je finančně méně náročná než pořízení nové dřevěné podlahy

Jestliže je to z technického hlediska proveditelné, my z Podlahy Praha, s.r.o. Vám, našim zákazníkům, doporučujeme realizaci opravy parket včetně renovace mezer mezi parketami, které pro Váš byt i dům vybrali naši předkové nebo architekti a položili staří mistři podlaháři. Ve většině případů dokážeme našim klientům s touto opravou parket pomoci.

Renovace podlah ovládáme na profesionální úrovni.

Také by vás na našem webu Renovace podlah mohly zajímat stránky broušení dřevěných podlahRenovace parket či Broušení parket.