Renovace parketových podlah

Renovace parketových podlah
Renovace parketových podlah 1
Renovace parketových podlah 2
Renovace parketových podlah 3
Renovace parketových podlah 4
Renovace parketových podlah 5
Renovace parketových podlah 6
Renovace parketových podlah 7
Renovace parketových podlah 8
Renovace parketových podlah 9

Jak vrátit staré parketové podlaze její původní vzhled? Jak zajistit, aby parkety znovu fungovaly jako dřív? To jsou otázky, které si vlastník začne dřív nebo později pokládat. Profesionálové společnosti Podlahy Praha s.r.o. znají postupy jak zajistit, aby renovace parketových podlah proběhla ke spokojenosti jejich majitele. Nemilým zjištěním bývá, že stávající parkety mohou být poškozené více než běžným opotřebením. Podle aktuálního stavu dokážeme definovat, jak je k opravě a renovaci těchto podlah potřeba přistoupit.

Renovace parketových podlah je vhodným řešením

Celý proces renovace parketových podlah začíná žádostí klienta o opravu stávající dřevěné podlahy. Tito majitelé se obvykle snaží o zachování původního řešení bytu. Na základě poptávky a orientační cenové nabídky si náš technik se zákazníkem dohodne obhlídku těch podlah, které jsou určeny k rekonstrukci. Při této schůzce se s majitelem dohodne na tom, jaké má klient požadavky a představy a jaké jsou, podle našich zkušeností, reálné technické možnosti pro to, aby renovace parketových podlah dopadla k jeho spokojenosti.

Renovace parketových podlah a její postup

  • Přijmutí poptávky na renovace parketových podlah
  • Zaměření parket technikem, detailní identifikace a kontrola jejich stavu
  • Vypracování cenové nabídky a odeslání zákazníkovi
  • Při odsouhlasení ceny zákazníkem stanovíme termín realizace
  • Oprava nevyhovujícího podkladu a nutná výměna nebo doložení parket
  • Broušení parket, tmelení parket, realizace dohodnuté povrchové úpravy
  • Lištování soklovými a přechodovými lištami
  • Předání díla a jeho úhrada zákazníkem
  • Doporučení vhodné údržby

Pokud náš technik zjistí, že byly v bytě prováděny nekvalifikované úpravy stavby, kterými jsou změny rozvodů odpadů nebo přívodů vody, změna dispozic příček vybouráním, nebo naopak dostavbou a tyto zásahy byly provedeny přes skladbu parketové podlahy, prioritou před provedením samotné renovace parketových podlah bývá doložení vhodných nových vlysů. Poškozená místa byla dříve řešena tak, že vybourané plochy parket byly zality betonem, v lepším případě nahrazeny konstrukčními deskami.

Renovace parketových podlah v místě takového poškození dřevěné podlahy je započata zaměřením a kontrolou stavu vlysů technikem společnosti Podlahy Praha, s.r.o. Neřeší zde pouze rozměr původních parket (původně se používaly vlysy s jinou standardní velikostí, než se dnes vyrábí). Technik musí také určit dřevinu a její třídění. Podle tohoto průzkumu zadá u truhláře poptávku na výrobu nebo přizpůsobení nových parket v požadovaném rozměru, dřevině a množství.

Oprava doložením začíná demontáží původních, odlišných výplní. Zabetonovaná místa je potřeba nejdřív vybourat až na podklad pod stávající parketovou podlahou. Jestliže jsou parkety nahrazeny konstrukčními deskami, tyto také musíme odstranit. Dále pokračujeme odstraněním parket v blízkém okolí poškozeného místa. Následuje kontrola a případná potřebná úprava podkladu. Podklad před doložením a provedením renovace parketových podlah musí být rovný, pevný a soudržný s okolním podkladem.

Na připravený pevný podklad nanese podlahář Podlahy Praha, s.r.o. kovovou stěrkou se zuby lepidlo, určené pro montáž. Na lepidlo postupně skládá nové vlysy ke starým parketám a to tak, aby přesně navazovaly na skladbu původní parketové podlahy. Doložením vlysů v celé poškozené ploše oprava parket nekončí. Po technologické lhůtě vytvrdnutí lepidla následuje proces renovace parketových podlah broušením, kterým vyřešíme sjednocení výšek povrchů staré a nově doložené plochy.

Renovace parketových podlah - možnost nového barevného řešení

Po provedení opravy parket lokálním doložením vlysů v ploše musíme řešit sjednocení jejich povrchu. Renovace parketových podlah je řešena v celé ploše místnosti. V jednom pracovním procesu podlahu několikrát přebrousíme brusivem různé zrnitosti. Brusné papíry používáme od největší hrubosti do nejjemnější. Mezi jednotlivými broušeními provádíme tmelení spár dřevěných podlah. Tmel na spáry smícháním základového tmele s brusem, který vznikne broušení čistého dřeva podlahy. Tímto docílíme stejné barevnosti tmele a parket.

Rozdíl v barvě dřeva původní podlahy a nově doložených parket můžeme vyřešit mořením. Toto moření (stainování) provádíme lokálně v místě položení nového dřeva, nebo na celé ploše podlahy. Tento postup doporučujeme. Barevně sjednocenou plochu uzavřeme finálním lakem, olejem nebo tvrdým voskovým olejem. Renovace parketové podlahy je, při profesionálním provedení, zakončena výměnou nebo renovací soklových lišt a prahů nebo přechodových profilů.

Renovace parketových podlah je levnější než výměna za novou

Pokud je to z technického hlediska jen trochu možné, my ve společnosti Podlahy Praha, s.r.o. doporučujeme svým klientům renovace parketových podlah. S touto opravou parket dokážeme ve většině případů našim zákazníkům pomoci.

Renovace podlah a renovace parket ovládáme na profesionální úrovni.