Renovace schodů z teraca

Renovace schodů z teraca
Renovace schodů z teraca
Renovace schodů z teraca 1
Renovace schodů z teraca 2
Renovace schodů z teraca 3
Renovace schodů z teraca 4

Není důležité, z jakých materiálů je Vaše schodiště zhotoveno, důležité je pouze to, aby mohlo být bezpečně užíváno. Zajistit bezpečnost pohybu na schodech může pouze jejich profesionální a včasná renovace. Společnost Podlahy Praha, s.r.o. provádí renovace dřevěných schodů a schodišť s pochozími plochami z PVC, přírodního linolea a koberců. Na tyto krytiny se specializujeme. Renovace schodů z teraca sami neprovádíme, dokážeme Vám však doporučit profesionály se zkušenostmi v daném oboru.

Schody jsou funkčními součástmi budov. Jsou nedělitelnými částmi podlah staveb. Jejich montáž, užívání, kontrolu a úklid by měl jejich majitel pojmout stejně důkladně jako přístup k pochozím plochám podlah. Tak, jako je potřeba občas zrenovovat pochozích plochy podlah v místnostech, je třeba věnovat péči schodišti, zajistit včas nejen renovace schodů z teraca, ale také schodů s jinými pochozími povrchy. Majitel, který neřeší, nebo odkládá, nutné renovace schodů z teraca, může mít v brzké době problém s dostupností prostor v rozdílných podlažích budovy.

Renovace schodů z teraca - pravidelná kontrola a úklid jsou nezbytné

Společnost Podlahy Praha, s.r.o. podlahy nejen nabízí a prodává, ale také našim zákazníkům nabízíme jejich montáž. Dokážeme realizovat i renovace podlah stávajících klientů. Posoudíme a řešíme konkrétní požadavky zákazníků. Naše nabídka služeb se neomezuje pouze na nové podlahy, zabýváme se také renovacemi a servisem schodů v bytových, veřejných, výrobních a komerčních budovách. Tyto renovace provádíme sami nebo v úzké spolupráci s profesionály z jiných oborů. Jedním z takových oborů je již zmíněná renovace schodů z teraca a renovace kamenných schodů.

Profesionálně provedená renovace schodů z teraca oživí jejich povrchy

Schodiště jsou ve veřejně přístupných budovách velmi namáhána, protože je na nich vysoká frekvence pohybu osob. Zanedbáním periodické kontroly můžete přehlédnout narušení povrchů stupňů a následně může dojít k úrazu uživatele. Včasné renovace schodů z teraca, renovace kamenných schodů, výměna jejich krytin a hran, nebo renovace schodů ze dřeva těmto nepříjemnostem mohou předcházet.

Naše společnost Podlahy Praha, s.r.o. nabízí zákazníkům službu provádění pravidelného servisu schodů a jejich vhodnou údržbu. Zprostředkujeme Vám doporučení prověřeného odborníka pro provádění renovace schodů z teraca a kamenných schodů. Tento balíček opatření by měl, při jeho dodržování, zajistit nejen bezpečnost Vašich schodů, ale také prodloužení jejich životnosti. Nabízíme a řešíme servis schodišť ve veřejných, v komerčních i v obytných interiérech.

Renovace schodů z teraca a servis schodišť v bytových stavbách

Bytovými stavbami označujeme společné prostory obytných budov s centrálními schodišti, schodiště v rodinných domech, ve vícepodlažních mezonetových bytech v novostavbách i ve starší bytové zástavbě. Ve všech těchto interiérech je potřebná periodická realizace renovace schodů, renovace kamenných schodů a renovace schodů z teraca.

Renovace schodů v bytových prostorech dělíme na:

  • Renovace schodů z teraca a kamenných schodů
  • Renovace dřevěných schodišť
  • Renovace betonových schodišť s PVC a linoleem

Renovace schodů z teraca a kamenných schodů

Terazzová a kamenná schodiště jsou typická pro starší obytnou, industriální, veřejnou i komerční zástavbu. Teraco i kámen jsou tvrdými materiály, ale musíte si uvědomit, že žádná pochozí plocha není věčná. Také tyto tvrdé podlahoviny vyžadují realizaci renovace schodů z teraca a renovace schodů z kamene. Tuto práci musí provádět pouze profesionál s praxí v oboru kamenických prací. Profesionální renovace schodů z teraca nebo z kamene nemůže provádět každý. Práce na renovaci těchto materiálů vyžaduje speciální materiály, postupy, brusky a nástroje, tmely a prostředky pro řešení povrchové impregnace teraco a kamene. Kameník musí Vašim podlahám porozumět, aby mohl fundovaně provádět renovace schodů z teraco nebo z renovace schodů kamenných. Na závěr by Vám měl doporučit jejich vhodnou údržbu.

Renovace dřevěných schodišť

Schody ze dřeva jsou nejčastěji řešena na míru konkrétnímu interiéru. Často je tento typ schodů součástí bytových prostor a rodinných domů. Zátěž takového schodiště nebývá velká, proto jejich majitelé uvažují o renovaci dřevěných schodišť obvykle jednou za několik desítek let. Tak, jako v případech renovace schodů z teraca či z kamene, i v těchto případech svěřte práci odborníkům.

Renovace betonových schodišť s PVC a linoleem

Schody z betonu jsou instalovány zejména v komerčních a industriálních budovách a v bytových domech. Povrchy prefabrikovaných betonových stupňů jsou většinou potaženy pochozí krytinou PVC nebo přírodním linoleem. Postup renovace se provádí jinak než u renovace schodů z teraca, postup je nejčastěji řešen výměnou poškozených povlakových krytin a schodových hran nebo opravou pochozího povrchu povlakové krytiny.

Renovace schodů z teraca i jiných materiálů umí prodloužit jejich životnost

Společnost Podlahy Praha s.r.o. pro své klienty umí zajistit komplexní řešení jejich požadavků na dodání a instalaci podlah. U nás v podlahovém studiu Komunardů 38, Praha 7 - Holešovice Vás uvítáme a budeme se Vám ochotně věnovat. Podlahoviny, doplňky k nim, i vhodné prostředky pro čištění a údržbu si můžete v našem podlahovém studiu prohlédnout, vybrat, objednat i zakoupit.

Společnost Podlahy Praha s.r.o. nabízí komplexní služby pro většinu interiérových podlah.

Také by vás mohli zajímat stránky broušení dřevěných podlah, Renovace parket či Broušení parket.